IPA'S HOMEPAGE
 
MAIN / PUBLICATIONS
RESEARCH
PROJECTS
TEACHING
CV
BLOG
FICTION

www.anarres.fi

Irma Hirsjärvi

This web page is mostly about my professional life as a researcher of culture studies, fandom and media, and a teacher in creative writing; teaching, publishing and different projects, also in the field of literature. More personal sight of my life can be found in my blog, Ipan Kioski (yes, it means Ipa's Kiosk).
Contact info:
hirsjarvi [ ä t ] gmail.com
tel + 358 (0)50 5915 461
http://www.anarres.fi/ipa/

Faniuden siirtymiä  Totutun tuolla puolen  Fantasian monet maailmat  Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat tieteiskirjallisuudessa  Lihan keinu  Myytit ja tarinat - valikoimaluettelo
Elämästä  Matka  Heijastus 

PUBLICATIONS

Articles (ref)

• Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka & Hirsjärvi, Irma & Kolomainen, Sara (2011) Youngster’s Expressions of Responsible Citizenship through Media Diaries. In: Cecilia von Feilizen, Ulla Carlsson & Catharina Bucht (eds.) New Questions, New Insights, New Approaches. Contributions to the Research Forum at the World Summit on Media for Children and Youth 2010. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom: Gothenburg.

• Laine, Sofia & Gretschel, Anu & Siivonen, Katriina & Hirsjärvi, Irma & Myllyniemi, Sami (2011) Toiminnan motiivit. In Mirja Määttä & Sanna Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 92–108.

• Tayie, Samy & Hirsjärvi, Irma (2011) Children and New Media: Youth Media Participation. A Case Study of Egypt and Finland» and Niños y nuevos medios: estudios de caso en Egipto y en Finlandia. Comunicar 2011. http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=preprint

• Hirsjärvi, Irma (2010) Fandom, New Media, Participatory Cultures. In Ulla Carlsson (ed.) Children and youth in the digital media culture from a Nordic horizon. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Yearbook 2010. Gothenburg: Nordicom. 133–142.

• Tayie, Samy & Hirsjärvi, Irma (2010) Children and the New Media Literacy from Egypt and Finland: A Comparative Study. Journal of Media Literacy 1 & 2 (57), 73–79. Published also in Mentor – Media Literacy.  ONY & Alliance of Civilizations. http://www.mediamentor.org/en/content/children-and-the-new-media-literacy-from-egypt-and-finland-a-comparative-study (2011)

• Hirsjärvi, Irma (2009) Fan Cultures – Meaningful Relations and Media Participation. Newsletter on Children, Youth and Media in the World 2, 2009. http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/letter.php

• Hirsjärvi, Irma (2009) Kuka fanittaa kouluampujaa? Koulusurmien tarkastelua fanitutkimuksen kautta. (School killer’s fen. Looking school killers through fandom theory). Teoksessa Sirkku Kotilainen (toim.) Suhteissa mediaan. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 99. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Taalas, Saara L. & Hirsjärvi, Irma (2008) Fandom ja paikallisen talouden synty. (Fandom and the birth of a local economy.) Teoksessa Kaarina Nikunen (toim.) Fanikirja. Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Hirsjärvi, Irma (2008) Fandom ja maailmankuva. Suomalaisten science fiction fanien suhteita uskontoon. (Fandom and world view. Finnish sf fans and religion.)  Teoksessa Kaarina Nikunen (toim.) Fanikirja.

• Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (2007) Fanius kulttuurintutkimuksen kohteena (Fan Studies in Cultural Studies). In: Erkki Vainikkala & Henna Mikkola (eds.) Nykyaika kulttuurintutkimuksessa (Contemporarities in Culture Studies). Publications of Research Centre for Contemporary Culture. Research Centre for Contemporary Culture, Jyväskylä. 151-171.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Recognizing the fantasy literary genre. Particip@tions. Issue 2 Vol 3 (November 2006) Special edition.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Scifi, aktivismia kirjallisuudessa (Sf, activism of literature). In Susanna Paasonen (ed.) Aktivismi (Activism). Publications of the Research Centre for Contemporary Culture 85. Research Centre for Contemporary Culture, Jyväskylä. 194–215.

• Taalas, Saara L. & Hirsjärvi, Irma (2004) Risingshadow. Notes on the fantastic literature fans and the organizing of consumption. Proceedings of the 22nd Standing Conference on Organizational Symbolism. Halifax, Canada.

Monographs

• Hirsjärvi, Irma (2009) Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. (Mediations of fandom. The networks of Finnish science fiction fans). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (eds.) (2005) Totutun tuolla puolen. Fantasia taiteissa ja kommunikaatiossa. (Fantasy in arts and communication). Helsinki, BTJ.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (2004) (eds.) Fantasian monet maailmat (Worlds of Fantasy). Eds. Kristian Blomberg, Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala. Helsinki, KiPa.

• Hirsjärvi, Irma (1993) Myytit ja tarinat: valikoimaluettelo. Helsinki, Lukukeskus.

• Hirsjärvi, Irma & Hirsjärvi, Sirkka (1986) Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat kirjallisuudessa (Education of the future in science fiction literature). Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 2. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Other articles

• Hirsjärvi, Irma (2009) Suomalainen proto-fandom 1950-luvulla. Ensimmäiset fanit. Portti (vol 28) 3.

• Hirsjärvi, Irma (2007) Camille Flammarion. In: Suomen käännöskirjallisuuden historia (The History of translated literature in Finland). Helsinki, SKS.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Tieteiskirjallisuuden kliseet, lyhyt oppimäärä. (The clishes of science fiction). Teoksessa Anne Leinonen (toim.) Kirjoita kosmos. Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat & Turun Yliopiston tieteiskulttuurikabinetti. 89-97.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Fantastisten lajityyppien ongelmia. Teoksessa Anne Leinonen & Ismo Loivamaa (toim.) Ihmeen tuntua. Näkökulmia lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 167-183.

• Hirsjärvi, Irma (2006) ”Onko fanius uskontoa - onko uskonto faniutta?.” Seurakuntaviesti, p.3.

• Hirsjärvi, Irma. (2006) Genremurros? Scifin ja fantasian genreongelmia. In Kaisa Hypén (Ed.), Fiktiota! Levottoman genret ja kirjaston arki Helsinki: BTJ. 106–120.

• Irma Hirsjärvi (2006) Onko fanius uskontoa – onko uskonto faniutta. (Fandom as religion – Religion as Fandom?) Seurakuntaviesti 3/2006.

• Irma Hirsjärvi (2006) Fantasiaa lukemassa. Vastaanottotutkimus suomalaisista nuorista lukemassa Ursula K. Le Guinin novellia Kerastaasi. (Young people reading fantasy). Portti 2/2006. 8–15.

• Irma Hirsjärvi (2006) Nina Mikkelsen, Powerful Magic: Lapsilukijat ja magian voima (review). Onnimanni 1/2006. 25–26.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Norjakielisyyttä metsästämässä (Hunting the fast language). In: Urpo Kovala, Katrina Eskola, Kimmo Jokinen, Vesa Niinikangas, Esa Sironen (toim) Tarkkoja siirtoja. http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/

• Hirsjärvi, Irma (2005) Julkisuus faniuden kartastona. (Publicity in the meaning maps of fandom) Kulttuurintutkimus-lehti 22(2005) 4.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Fanipaloja – suomalaisia fanisuhteita tarkastelemassa. (Regarding the Finnish fans). Peili 4/05. 18–20.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (2005) Fantasian merkit ja merkitykset. (Sings and Meanings of fantasy) In: Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (eds.) (2005) Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. (Fantasy in arts and communication). Helsinki, BTJ. 7–15 .

• Hirsjärvi, Irma (2004) Affektiovampirismin jäljillä. (Hunting for afficionado vampires) In: Peili 3/04. 8–10.

• Hirsjärvi, Irma (2004) Suomenkielisen tieteiskirjallisuuden juuret (The Roots of Finnish sf). In: Fantasian monet maailmat. Toim Kristian Blomberg, Urpo Kovala, Irma Hirsjärvi. Helsinki, KiPa. 128–158.

• Hirsjärvi, Irma & Urpo Kovala (2004) Johdannoksi (Forewords). In: Fantasian monet maailmat. Toim. Kristian Blomberg, Urpo Kovala, Irma Hirsjärvi. Helsinki, BTJ. 6–8.

• Hirsjärvi, Irma (2003) Star Trek –ilmiö fanitutkimuksen valossa (Star Trek. Fans and Fan Research). In: Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Toim. Urpo Kovala & Tuija Saresma. Tietolipas 195. Helsinki, SKS. 143–165.

Other

• Hirsjärvi, Irma (2011) Elämästä. Toimittanut Irma Hirsjärvi ja työryhmä. Jyväskylä: Jyväskylän ikääntyvien yliopiston antologiasarjan julkaisu 28.

• Hirsjärvi, Irma (2012) Matka. Toimittanut Irma Hirsjärvi. Jyväskylä: Jyväskylän ikääntyvien yliopiston antologiasarjan julkaisu 29.

• Baghbani, Kiamars (Puutarhuri) (1997) Heijastus. Kääntänyt Irma Hirsjärvi. Jyväskylä: [ ].Links

University of Jyväskylä
University of Tampere
Youth Media Participation
Research Centre for Contemporary Culture
University of Liverpool, SF MA
ICFA
SFRA
Kulttuurintutkimuksen seura
Association for Cultural Studies
Finnish Youth Research Society
The International Clearinghouse
Finnish Sociaty in Media Education