Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografia.


Eeva-Liisa Manner (toim.)

Kauhujen Kirja. Weilin+Göös 1964.


Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografia
Suomalaisen tieteis- ja fantasiakulttuurin sivu